سرمایه‌گذاری برای تولید انبوه نانوذرات در راستای پاسخ به نیاز بازار دارو

سرمایه‌گذاری برای تولید انبوه نانوذرات در راستای پاسخ به نیاز بازار دارو

فسفورکس (Phosphorex)، یک سازمان توسعه و تولید متمرکز بر تحویل دارو که میکروکره‌ها و نانوذرات پلیمری و لیپیدی را ارائه می‌کند، از افزایش سرمایه توسط شرکت امپرسند کپیتال پارتنرز (Ampersand Capital Partners)، خبر دارد، شرکتی که در سرمایه‌گذاری‌های بخش مراقبت‌های بهداشتی فعالیت دارد.

473