تولیدکننده نانومواد از هسته خرما، به دنبال وارد شدن در بازار سهام آمریکا است

تولیدکننده نانومواد از هسته خرما، به دنبال وارد شدن در بازار سهام آمریکا است

یکی از شرکت‌های نانویی در مالزی با ادغام شدن در شرکت دیگری، قصد دارد که وارد بازار بورس نزدک در آمریکا شود. این شرکت مالزیایی از پسماندهای هسته خرما، ترکیباتی نظیر گرافیت و گرافن تولید می‌کند.

434