توسعه صنعتی بسته‌بندی‌های قابل بازیافت و تجزیه‌پذیر با نانومواد

توسعه صنعتی بسته‌بندی‌های قابل بازیافت و تجزیه‌پذیر با نانومواد

امکور (MCOR) یکی از شرکت‌های بین‌المللی در ارائه راه حل‌های بسته بندی، به تازگی توافق‌نامه مشترکی با شرکت انفینیت نانوتکنولوژی (NFINITE NANOTECHNOLOGY) امضا کرده است. قرار است دو شرکت روی پروژه تحقیقاتی در حوزه استفاده از نانوذرات شرکت انفینیت برای تقویت بسته‌بندی‌های قابل بازیافت و تجزیه‌پذیر با هم کار کنند.

328