سطح محافظت از محصولات کشاورزی در برابر آفات ارتقا می‌یابد

سطح محافظت از محصولات کشاورزی در برابر آفات ارتقا می‌یابد

شرکت انکو (Enko) برای سرعت بخشیدن به توسعه روش‌های حفاظت از گیاهان در بخش کشاورزی، کتابخانه‌های کدگذاری شده با DNA را خریداری می‌کند. انکو این کتابخانه‌ها را از شرکت ایکس‌کم (X-Chem) خریداری خواهد کرد.

392