شروع به ساخت آسانسور فضایی احتمالا از سال ۲۰۲۵

شروع به ساخت آسانسور فضایی احتمالا از سال ۲۰۲۵

شرکت ژاپنی اوبایاشی (Obayashi) قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ یک برنامه بلندپروازانه را برای ساخت آسانسور فضایی اجرا کند. کارهای اولیه از سال ۲۰۲۵ شروع خواهد شد. هر چند این کار با چالش‌های زیادی مواجه است که یکی از آن‌ها انتخاب مواد مناسب به منظور اتصال اجزاء به هم است.

51