واکسن استنشاقی ضدکرونا در مسیر تجاری‌سازی قرار گرفت

واکسن استنشاقی ضدکرونا در مسیر تجاری‌سازی قرار گرفت

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی واکسن قابل استنشاق برای مقابله با ویروس کرونا ساختند که می‌تواند توسط خود بیمار با استفاده از دستگاه تنفسی تزریق شود و تا سه‌ماه در دمای اتاق پایدار است. این فناوری پتنت شده، به شرکت اگزوم بیوتک (Xsome Biotech) فروخته شده تا مراحل تجاری‌سازی آن انجام شود.

573