استفاده صنعتی از وزیکول‌های تولید شده توسط جلبک برای رهایش دارو در بدن

استفاده صنعتی از وزیکول‌های تولید شده توسط جلبک برای رهایش دارو در بدن

وزیکول‌های شرکت ای‌جی‌اس تراپیوتیکس (AGS Therapeutics) می‌تواند ترکیبات دارویی را به بافت هدف برساند و در این میان کمترین عوارض جانبی را نیز ایجاد می‌کند. این وزیکول‌ها از نوعی جلبک تک‌سلولی به دست آمده است و امکان تولید انبوه این وزیکول‌ها به شکلی ساده و ارزان وجود دارد.

248