شتاب‌دهنده آیکن (ICAN) دانش‌بنیان شد

شتاب‌دهنده آیکن (ICAN) دانش‌بنیان شد

پس از اخذ مجوز شتاب‌دهی از سوی پارک فناوری پردیس، شتاب‌دهنده آیکن در تیر ماه ۱۴۰۱ از سوی کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، با عنوان شرکت ایده کاوان نوآور در حوزه خدمات تجاری‌سازی به عنوان شتاب‌دهنده دانش‌بنیان مورد تایید قرار گرفته است.

642