تجاری‌سازی شیشه‌های عایق و شفاف با کمک نانوذرات

تجاری‌سازی شیشه‌های عایق و شفاف با کمک نانوذرات

ایروشیلد (AeroShield) در حال کار روی تجاری‌سازی یک ماده شفاف و سبک وزن است که وقتی بین دو صفحه شیشه قرار می‌گیرد، پنجره هایی تولید می‌کند که عایق‌تر از گزینه‌های حجیم‌تر و گران‌تر فعلی هستند. این شرکت با کاهش ابعاد ذرات به مقیاس نانو و بهره‌گیری از آئروژل، شیشه‌های عایق و شفاف تولید کرده است.

640