کود نانویی اوره، ارزان‌تر و کاراتر از کودهای شیمیایی اوره

کود نانویی اوره، ارزان‌تر و کاراتر از کودهای شیمیایی اوره

یک شرکت هندی اقدام به تولید محلول نانویی اوره کرده که به‌عنوان کود در صنعت کشاروزی استفاده می‌شود. به دلیل ویژگی‌های نانویی این محصول، اثرات منفی زیست‌محیطی کمتر و اثربخشی بالاتری نسبت به کودهای اوره معمولی دارد و در عین حال ارزان‌تر نیز است.

1228