اعطای مجوز FDA به نانودارویی برای درمان یک بیماری نادر کبدی

اعطای مجوز FDA به نانودارویی برای درمان یک بیماری نادر کبدی

شرکت اینورنا (Innorna) از دریافت تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای یک نانوداروی جدید خود خبر داد. این نانودارو که IN016 نام دارد برای درمان بیماری نادر کلستاز داخل کبدی خانوادگی پیشرونده کودکان (PFIC) طراحی شده است.

75