ساخت نانوسامانه تصفیه هوا که به فیلتر نیاز ندارد

ساخت نانوسامانه تصفیه هوا که به فیلتر نیاز ندارد

با استفاده از خاصیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2، شرکت ایواز آریان گستر سامانه‌ای برای تصفیه هوا ساخته که نیاز به فیلتر ندارد. این سامانه علاوه بر تصفیه هوا امکان میکروب‌کشی داشته و می‌تواند عوامل بیماری‌زا را از بین ببرد.

1527