اعطاء نمایندگی فروش در چین برای توسعه بازار در شرق آسیا

اعطاء نمایندگی فروش در چین برای توسعه بازار در شرق آسیا

شرکت هایدال گرافن به تازگی قرارداد اعطاء نمایندگی فروش با شرکت توسعه مواد با فناوری پیشرفته ENO امضا کرده است تا در قالب این قرارداد بتواند بخشی از محصولات خود را در چین به فروش برساند. هایدال پیش از این نیز برای دیگر محصولات خود چنین قراردادهایی را با شرکت‌های شرق آسیا منعقد کرده است.

185