استفاده از نانوذرات لیپیدی در درمان سلولی و نسل بعدی ویرایش ژن

استفاده از نانوذرات لیپیدی در درمان سلولی و نسل بعدی ویرایش ژن

شرکت بروکلین ایمونو تراپیوتیکس (Brooklyn ImmunoTherapeutics)، یک شرکت داروسازی است که بر فناوری ویرایش ژن و سلول درمانی در درمان بیماران مبتلا به سرطان، اختلالات خونی و بیماری‌های ژنتیکی تمرکز دارد.

723