همکاری راهبردی برای استفاده از گرافن در بتن/هدف: کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای

همکاری راهبردی برای استفاده از گرافن در بتن/هدف: کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای

بیوگرافن سلوشنز (Bio Graphene Solutions) اعلام کرد که همکاری راهبردی با شرکت بروک ریستورشن (Brook Restoration) آغاز کرده که این همکاری برای استفاده از یک محصول نانویی در کانادا برنامه‌ریزی شده‌ است.

206