کفی هوشمند گرافنی برای جلوگیری از زخم پای دیابتی

کفی هوشمند گرافنی برای جلوگیری از زخم پای دیابتی

شرکت بنبوتون با استفاده از فناوری نانو کفی هوشمندی طراحی کرده است که می‌تواند تغییرات فشار و دمای پوست را در نقاط مختلف در امتداد کف پا اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده امکان ایجاد التهاب موضعی، صاحب آن را از طریق تلفن هوشمند مطلع می‌سازد.

854