کارگاه آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت در نمایشگاه نانو برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت در نمایشگاه نانو برگزار می‌شود

شرکت بهره‌ور گستر پیشاهنگ در طول نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۲ اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی در حوزه مدیریت کیفیت می‌کند. این کارگاه‌ها از ۱۳ آبان الی ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه فناوری‌ نانو برگزار می‌شود.

518