افزایش قیمت سهام با ثبت پتنت نانو

افزایش قیمت سهام با ثبت پتنت نانو

با ثبت پتنت مربوط به فناوری DNAbilize®، سهام شرکت بیوپد افزایش یافت. این فناوری برای هدف‌گیری اسیدهای نوکلئیک سلول‌های سرطانی طراحی شده‌است. این دارو حاوی نانوذرات است.

566