تجاری‌سازی شتاب‌دهنده‌ای که با کمک نانوذرات کار می‌کند

تجاری‌سازی شتاب‌دهنده‌ای که با کمک نانوذرات کار می‌کند

شرکت تاوی سیستمز مجوز انحصاری استفاده از نوعی شتاب‌دهنده را دریافت کرده که با کمک نانوذرات کار می‌کند. این شتاب‌دهنده که تنها ۲۰ متر طول دارد، انرژی معادل ۱۰ میلیارد الکترون ولت را تولید می‌کند.

233