همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه یک نانوحسگر تشخیص طبی

همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه یک نانوحسگر تشخیص طبی

شرکت بریتانیایی تاچمد (Tachmed) که در حوزه راه‌حل‌های پزشکی و مراقبت دیجیتال خانگی فعالیت دارد، به تازگی همکاری مشترکی با محققان دانشگاه لندن آغاز کرده است. قرار است آن‌ها روی توسعه پلتفرم جدیدی کار کنند که با کمک حسگر زیستی گرافنی می‌تواند بیماری‌های مختلف را شناسایی کند.

72