گامی به‌سوی تبدیل شدن به رهبر جهانی در حوزه گرافن و گرافیت

گامی به‌سوی تبدیل شدن به رهبر جهانی در حوزه گرافن و گرافیت

شرکت تروپاتی گرافیت با گشودن مسیر سرمایه‌گذاری عمومی در این شرکت، فرصت‌های تازه‌ای در توسعه کسب و کار خود ایجاد کرده که می‌تواند به تثبیت موقعیت این شرکت در بازار و رشد آن کمک کند.

1177