راه‌حل نانویی برای تصفیه هوای داخل اتوبوس‌های عمومی

راه‌حل نانویی برای تصفیه هوای داخل اتوبوس‌های عمومی

شرکت ترین تکنولوژیز (Trane Technologies) اعلام کرد که سیستم تصفیه هوا برای اتوبوس‌های عمومی راه‌اندازی می‌کند. در این سامانه نانویی، عوامل بیماری‌زا نظیر ویروس کرونا با استفاده از ترکیبات اکسیدکننده از بین می‌روند.

560