تقویت نیروی انسانی در بخش تحقیق و توسعه در حوزه نانوپوشش

تقویت نیروی انسانی در بخش تحقیق و توسعه در حوزه نانوپوشش

تسلا نانوکوتینگ (Tesla NanoCoatings)، تولیدکننده‌ی نانوپوشش ضدخوردگی، تد همر را به‌عنوان دانشمند به نفرات تحقیقاتی خود اضافه کرد. تسلا نانوکوتینگ با هدایت همر موقعیت خود را به‌عنوان پیشگامان فناوری نانوپوشش تثبیت خواهد کرد. این شرکت دارای ۴۰ اختراع است. تنها در سال ۲۰۲۱، تسلا نانوکوتینگ پنج امتیاز پتنت جدید را دریافت کرده است.

495