تسریع تجاری‌سازی فناوری آند سیلیکونی تقویت‌شده با گرافن

تسریع تجاری‌سازی فناوری آند سیلیکونی تقویت‌شده با گرافن

شرکت تلگا ریسورسز پس از دریافت نتایج مثبت اولیه از آزمایش روی آند سیلیکونی تقویت شده با گرافن، تجاری‌سازی این فناوری را تسریع کرد. این شرکت در حال انجام آزمایش‌های تکمیلی با همکاری چند تولیدکننده باتری است.

623