استفاده صنعتی از گرافن برای دفع حرارت از قطعات الکترونیکی

استفاده صنعتی از گرافن برای دفع حرارت از قطعات الکترونیکی

مدیرعامل شرکت تن‌یوتک (TenUtec) در مورد تلاش‌های این شرکت برای توسعه سیستم‌های اتلاف حرارتی نوآورانه با انتشار کربن ناچیز سخن گفت. به گفته سباستین رینگکیوویست مدیرعامل تن‌یوتک، این شرکت ابتدا گرافن را به روشی زیست‌سازگار تولید کرد و سپس به سراغ کاربرد آن در حوزه دفع حرارت از سیستم‌های الکترونیکی رفت.

442