استفاده خوراکی انسولین با کمک فناوری ‌نانو امکان‌پذیر می‌شود؟

استفاده خوراکی انسولین با کمک فناوری ‌نانو امکان‌پذیر می‌شود؟

شرکت تورالگن فناوری ارائه کرده که در آن از نانوذرات به‌عنوان حامل استفاده شده تا بتواند انسولین را به شکل خوراکی وارد بدن کند. سازمان غذا و داروی آمریکا به دنبال تسریع روند بررسی این فناروی است تا درصورت داشتن ملزومات مورد نظر، تاییدیه‌های لازم برای این دارو داده شود.

607