عرضه تجاری سوسپانسیون گرافنی برای صنعت باتری و الکترونیک

عرضه تجاری سوسپانسیون گرافنی برای صنعت باتری و الکترونیک

شرکت توری (Toray) محلول سوسپانسیون حاوی گرافن فوق‌العاده نازک تولید کرده است. این شرکت اعلام کرد که یک محلول حاوی گرافن فوق‌العاده نازک با سیالیت عالی و هدایت الکتریکی و حرارتی بالا تولید کرده است. این شرکت گفته است که از این محلول می‌توان در حوزه‌های مختلفی نظیر باتری، رنگ و مواد سیم‌کشی استفاده کرد.

633