ابزاری ایرانی برای مطالعه لایه‌های نازک در سلول‌های خورشیدی و پیل‌های سـوختی

ابزاری ایرانی برای مطالعه لایه‌های نازک در سلول‌های خورشیدی و پیل‌های سـوختی

شرکت توسعه فناوری شریف سولار موفق به ارائه دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات و طیف‌سنج امپدانس الکتروشیمیایی شده است که برای مطالعه فصل مشترک لایه‌های نازک در سلول‌های خورشیدی و پیــل‌هــای ســوختی مناسب است.

764
ایجاد پوشش‌های نانومتری با سیستم اسپری التراسونیک

ایجاد پوشش‌های نانومتری با سیستم اسپری التراسونیک

شرکت توسعه فناوری شریف سولار موفق به ارائه سیستم اسپری التراسونیک شده که با استفاده از آن می‌توان پوشش‌های نانومتری با ضخامت‌های متفاوت با استفاده از محلول‌های نانوکلوئیدی پایدار ایجاد کرد. همچنین این دستگاه امکان لایه‌نشانی بر روی سطوح مدور و استوانه‌ای را داراست.

979
توسعه فناوری ساخت میکروسکوپ الکترونی روبشی در داخل کشور

توسعه فناوری ساخت میکروسکوپ الکترونی روبشی در داخل کشور

شرکت توسعه فناوری شریف سولار موفق به ارائه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) با قدرت تفکیک ۲۰ نانومتر شده است. این میکروسکوپ برای مطالعه مورفولوژی و ترکیب شیمیایی سطح و تعیین ضخامت لایه‌های نازک پوشش‌دهی شده روی یک زیرلایه قابل استفاده است.

1293
مرجعیت محصولات و خدمات، نتیجه پشتوانه تحقیق و توسعه دانشگاهی

مرجعیت محصولات و خدمات، نتیجه پشتوانه تحقیق و توسعه دانشگاهی

به گفته مدیران شرکت توسعه فناوری شریف سولار، این شرکت در حوزه سلول‌های خورشیدی و تجهیزات آزمایشگاهی نظیر میکروسکوپ الکترونی روبشی، به پشتوانه تحقیق و توسعه دانشگاهی اکنون در این حوزه در کشور مرجعیت یافته و این پشتوانه یکی از مهم‌ترین مزایای نسبی شریف سولار نسبت به بسیاری از شرکت‌های خارجی است.

618