ارائه فناوری افزودن نانوذرات به پلیمر در مقیاس صنعتی

ارائه فناوری افزودن نانوذرات به پلیمر در مقیاس صنعتی

شرکت آلمانی جنوس کونستستوف تکنیک (Gneuss Kunststofftechnik GmbH) موفق به ارائه فناوری شده که با استفاده از آن می‌توان نانوذرات را وارد ساختار پلیمر کرد بدون این که مشکل تجمع نانوذرات به‌وجود آید. این فناوری به‌صورت صنعتی و در مقیاس انبوه قابل استفاده است.

1662