توزیع نانولوله‌های کربنی در صنایع ترکیه به ویژه خودروسازی

توزیع نانولوله‌های کربنی در صنایع ترکیه به ویژه خودروسازی

یکی از شرکت‌های تولیدکننده نانولوله‌های کربنی با انعقاد قراردادی، توزیع این نانولوله‌ها را در کشور ترکیه آغاز کرده است تا از این نانومواد در صنایع مختلف، نظیر خودروسازی استفاده شود.

630