قراردادی برای توزیع ضدعفونی‌کننده‌هایی که حاوی نشانگر مولکولی است

قراردادی برای توزیع ضدعفونی‌کننده‌هایی که حاوی نشانگر مولکولی است

داتز نانو با انعقاد قراردادی، امتیاز توزیع ضدعفونی‌کننده‌های حاوی نشانگرهای زیستی را دریافت کرد، ضدعفونی‌‌کننده‌هایی که با استفاده از نانومواد شرکت داتزنانو به‌گونه‌ای تقویت شده‌اند که می‌توان پس از ضدعفونی کردن سطح، میزان ضدعفونی کردن قابل رهگیری است.

613