فضای سبز شهر اصفهان با پساب تصفیه شده با نانواوزون آبیاری می‌شود

فضای سبز شهر اصفهان با پساب تصفیه شده با نانواوزون آبیاری می‌شود

با نصب و راه‌اندازی سامانه نانواوزون در یکی از تصفیه‌خانه‌های شهر اصفهان، پساب‌ تصفیه شده با نانواوزون برای آبیاری بخشی از فضای سبز شهری استفاده می‌شود. این فناوری توسط شرکت داناتجهیز پتروآب توسعه یافته است.

147