تامین بخشی از نیاز صنعت خودرو به قطعات حوزه میکروالکترونیک

تامین بخشی از نیاز صنعت خودرو به قطعات حوزه میکروالکترونیک

شرکت درنیکا الکترونیک کاسپین علاوه بر بومی سازی یکی از قطعات خودرو نظیر کنترلرهای دور فن کولر خودرو، موفق به طراحی و ساخت سامانه تست منحصر به فردی شده است که می‌تواند بردهای الکترونیکی را در مدت زمان کوتاهی تست کند. این شرکت نوآوری‌های متعددی در زمینه طراحی، ساخت و بکارگیری سامانه تست و کنترل کیفیت قطعه الکترونیکی داشته و همچنین در طراحی و تولید بردهای الکترونیکی و قطعات خودرو نیز به توانمندی‌های قابل توجهی رسیده است. با تلاش و پیگیری مستمر، این شرکت تاییدیه‌های صنعت خودرو را نیز به دست آورده است.

155