دستکاری ساختار الماس برای افزایش دامنه استفاده صنعتی از آن

دستکاری ساختار الماس برای افزایش دامنه استفاده صنعتی از آن

شرکت دیاموند کوانتا (Diamond Quanta) که در حوزه مواد نیمه‌هادی و الماس تخصص دارد، به تازگی دو مقاله منتشر کرده که در آن جزئیات مربوط به ساخت مواد مبتنی بر الماس برای استفاده در دستگاه‌های کوانتومی را تشریح کرده است.

65