لزوم ایجاد همکاری های بیشتر میان ستاد فناوری نانو و انجمن لاستیک اصفهان

لزوم ایجاد همکاری های بیشتر میان ستاد فناوری نانو و انجمن لاستیک اصفهان

به گزارش ستاد خبری سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو، رویداد احصاء و رفع چالش‌های صنعت لاستیک با حضور انجمن لاستیک اصفهان و برخی از فناوران فعال در این حوزه در دومین روز از برگزاری نمایشگاه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

511