آزمایشگاه تخصصی برای کنترل کیفی محصولات نانویی

آزمایشگاه تخصصی برای کنترل کیفی محصولات نانویی

شرکت دانش‌بنیان رایمون دانا دایان دارای آزمایشگاه‌های تخصصی به‌منظور ارزیابی کیفیت مواد و محصولات بوده که از جمله کاربرد این آزمایشگاه‌ها، کنترل کیفی محصولات نانویی است. شرکت‌هایی که دارای نانومحصول هستند، می‌توانند از خدمات این شرکت برای ارزیابی محصولات خود استفاده کنند.

1178