توسعه باتری‌های یون آلومینیوم گرافن و استفاده از آن در صنعت معدن

توسعه باتری‌های یون آلومینیوم گرافن و استفاده از آن در صنعت معدن

گروه تولید گرافن استرالیا (GMG) و شرکت ریوتینتو (Rio Tinto) به بررسی توسعه محصولات باتری یون آلومینیوم گرافن گروه تولید گرافن استرالیا می پردازند. آن‌ها قراردادی امضاء کردند تا ضمن تامین مواد اولیه به منظور ساخت این نوع باتری‌ها، استفاده از آن‌ها توسط شرکت ریوتینتو در حوزه معدن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

269