تجاری‌سازی آنتی‌بادی که همه گونه‌های کرونا را از بین می‌برد

تجاری‌سازی آنتی‌بادی که همه گونه‌های کرونا را از بین می‌برد

توئیست بایوساینس (twist Bioscience)، به تازگی اعلام کرده که شرکت جدیدی به نام ریورال بیوتراپیوتیکس (Revelar Biotherapeutics)، را راه‌اندازی کرده است. این شرکت جدید قرار است توسعه و تجاری‌سازی یک آنتی بادی جدید را به عهده بگیرد، آنتی‌بادی که توسط توئیست بایوساینس کشف و بهینه‌سازی شده است.

611