بسته‌بندی‌هایی که در ۹۰ روز کمپوست می‌شوند!

بسته‌بندی‌هایی که در ۹۰ روز کمپوست می‌شوند!

یک استارت‌آپ استرالیایی به نام «Little Green Panda»، موفق به توسعه بسته‌بندی‌های جدیدی شده که در ۹۰ روز تبدیل به کمپوست می‌شوند. این استارت‌آپ که توسط یک طراح مد توسعه یافته، پس‌ماندهای غذا را به فنجان قهوه و قاشق و چنگال تبدیل نموده که پس از استفاده به سرعت به کمپوست تبدیل می‌شوند.

301