روشی استنشاقی برای مقابله با ویروس کرونا ارائه شد

روشی استنشاقی برای مقابله با ویروس کرونا ارائه شد

محققان شرکت زیست‌فناوری آفیلوجیک (Affilogic) موفق به ارائه روشی استنشاقی برای مقابله با ویروس کرونا شدند. در این روش از ترکیباتی به نام نانوفیتین استفاده می‌شود که به چند نقطه در ویروس حمله می‌کند.

307