با توسعه یک دستگاه تشخیص بر بالین، سرطان پوست به سرعت قابل شناسایی می‌شود

با توسعه یک دستگاه تشخیص بر بالین، سرطان پوست به سرعت قابل شناسایی می‌شود

سایبس هولدینگ (SciBase) با همکاری شرکت بیردرموتولوژی (Bare Dermatology) در حال توسعه تجاری یک ابزار تشخیص بر بالین (point-of-care) است که در آن با ترکیب هوش مصنوعی با طیف‌سنجی امپدانس الکتریکی (EIS) تشخیص زودهنگام نوعی سرطان پوست انجام می‌شود.

280