اثربخشی و نیمه‌عمر یک ترکیب ضدسرطان با فناوری‌نانو افزایش یافت

اثربخشی و نیمه‌عمر یک ترکیب ضدسرطان با فناوری‌نانو افزایش یافت

محققان شرکت زیست‌فناوری سایت‌ایمیون ساینسز (Cytimmune Sciences)، داده‌های جدیدی در مورد نانوداروهای ضدسرطان جدید خود ارائه کرده‌اند. این ارائه در کنفرانس توسعه داروی سیتوکین اواخر ماه گذشته در بوستون، ماساچوست، انجام شد.

507