بی‌نیازی از واردات با تولید کاتالیست‌های آلومینا ایرانی

بی‌نیازی از واردات با تولید کاتالیست‌های آلومینا ایرانی

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان انواع مختلف کاتالیست‌های نانویی از جمله کاتالیست آلومینای فعال، کاتالیست اکتیو آلومینا پروموت شده با آهن و کاتالیست بازیابی سولفور را تولید می‌کند که با تولید این نوع کاتالیست‌ها نیاز به واردات آن‌ها از خارج رفع شده است.

241