ترکیب واقعیت افزودن و نانوذرات برای درمان جراحت‌های جدی

ترکیب واقعیت افزودن و نانوذرات برای درمان جراحت‌های جدی

با همکاری صنعت و دانشگاه، قرار است یک ابزار مبتنی بر واقعیت افزوده ایجاد شود که با کمک نانوذرات می‌تواند به افراد نظامی و غیرنظامی که دچار آسیب و جراحت شدید شده‌اند، یاری رسانده تا از مرگ نجات پیدا کنند.

667