عرضه تجاری، دریچه‌ای برای بهبود کارایی سامانه‌های لایه‌نشانی اتمی

عرضه تجاری، دریچه‌ای برای بهبود کارایی سامانه‌های لایه‌نشانی اتمی

یکی از شرکت‌های تولیدکننده قطعات و تجهیزات مربوط به لایه‌نشانی اتمی، دریچه‌ای برای استفاده از این سامانه‌ها تولید کرده که می‌تواند کارایی و سرعت لایه‌نشانی را در این تجهیزات افزایش دهد.

847