سرمایه‌گذاری برای توسعه دوربین‌های بازرسی خط تولید، مجهز به نقاط کوانتومی

سرمایه‌گذاری برای توسعه دوربین‌های بازرسی خط تولید، مجهز به نقاط کوانتومی

سویر ویژن سیستمز (SWIR Vision Systems) یک شرکت نوپا و انشعاب یافته از مؤسسه تحقیقات تری‌انگل در کارولینای شمالی از عملکرد موفقیت‌آمیز دوربین بینایی ماشین با طول موج کوتاه مادون قرمز (SWIR) مبتنی بر نقاط کوانتومی برای بازرسی خبر داد. همچنین این شرکت اعلام کرد سرمایه‌گذار راهبردی جدیدی به این شرکت اضافه شده است.

542