فراز و نشیب استارت‌آپ‌ها برای رساندن نانوسوزن به بازار

فراز و نشیب استارت‌آپ‌ها برای رساندن نانوسوزن به بازار

استارت‌آپ‌های حوزه نانو سوزن در حال گذر از دره مرگ هستند، از تحقیقات بنیادی دانشگاه عبور کرده‌اند و در حال توسعه و تجاری‌سازی برای استفاده در بخش درمان‌ و تشخیص‌های پیشرفته قرار دارند. اما متولیان این حوزه چگونه می‌توانند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند؟

402