تولید جلیقه‌های محافظ نانویی برای افراد غیرنظامی

تولید جلیقه‌های محافظ نانویی برای افراد غیرنظامی

با شدت گرفتن ناآرامی‌های مدنی در آمریکا طی یک‌سال گذشته، شرکت سیتیزن آرمور جلیقه‌های ضدگلوله برای استفاده توسط افراد عادی و غیرنظامی تولید کرده است، جلیقه‌هایی که با استفاده از فناوری ‌نانو تقویت شده ‌است.

1581