با نانوکاتالیست، نور در حال جایگزین شدن به جای سوخت فسیلی است

با نانوکاتالیست، نور در حال جایگزین شدن به جای سوخت فسیلی است

قرار است یک کاتالیست سبز در فرآیندهای صنعتی استفاده شود، کاتالیستی که نیاز به سوخت‌های احتراقی را کم کرده و به صنعت کمک می‌کند نور خورشید را جایگزین سوخت فسیلی کند. این کاتالیست جدید یک کمپلکس آنتن-راکتور است، در واقع ترکیبی از نانوذره پلاسمونیک جمع‌کننده نور (آنتن) و نانوذرات کاتالیزور سنتی کوچکتر (راکتور) است. فناوری فوتوکاتالیستی سیزیجی پلاسمونیکس نور را جایگزین گرما می‌کند تا از این منبع برای واکنش‌‌های شیمیایی استفاده کند.

208