نانوذرات هیبریدی یک بیماری ژنتیکی استخوانی را درمان می‌کنند

نانوذرات هیبریدی یک بیماری ژنتیکی استخوانی را درمان می‌کنند

سیساف (SiSaf)، داده‌های مثبتی را ارائه کرد که ایمنی و کارایی نسل بعدی نانوذرات لیپیدی هیبریدی تثبیت‌کننده سیلیکون (sshLNP) این شرکت موسوم به Bio-Courier™ را به عنوان یک سیستم انتقال غیرویروسی موثر برای استئوپتروزیس غالب اتوزومال ۲ (ADO2) تایید می‌کند. این فناوری یک روش درمانی مبتنی بر siRNA است.

266